UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • wyliczenie wartości szkody,
  • negocjacja kwoty utraty wartości z ubezpieczycielem,
  • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,