• ocena rozmiaru szkody,
  • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
  • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego,
  • reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • pełna obsługa prawna,