NEGOCJACJA WYŻSZEJ KWOTY ODSZKODOWANIA:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • negocjacja wyższej kwoty odszkodowania,
  • reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • pełna obsługa prawna,