PRZEPROWADZENIE CAŁEGO PROCESU LIKWIDACJI SZKODY:

  • zgłoszenie szkody w imieniu klienta,
  • umówienie oględzin z rzeczoznawcą
  • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
  • pozyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
  • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych,
  • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,