• ocena rozmiaru szkody,
 • zgłoszenie szkody w imieniu klienta,
 • prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
 • pozyskanie i przedłożenie towarzystwom ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych,
 • podjęcie działań pozwalających na uniknięcie opóźnień w wypłacie odszkodowania,
 • przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak, aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia rozmów w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
 • prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego,
 • pełną obsługę prawną,
 • reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.
 • pojazd zastępczy na cały okres likwidacji szkody bądź cały okres naprawy pojazdu,
 • holowanie z miejsca zdarzenia,
 • bezgotówkowa naprawa pojazdu,
 • negocjacja wyższej kwoty odszkodowania,