Marianna Wojciechowska

Ubezpieczyciel nie wypłacił mi odszkodowania za utratę wartości pojazdu po naprawie, tłumacząc że nie ma ku temu podstaw. Po interwencji Firmy AUTO KOLIZJA zwrócono mi również kwotę utraty wartości po naprawie, bowiem jego wartość rynkowa po kolizji zmalała.